Uvjeti rezervacije

POLITIKA REZERVACIJE

POLITIKA REZERVACIJE ZA SVE REZERVACIJE I CIJENE

Ukoliko ?elite rezervirati boravak kod nas, to mo?ete u?initi klikom na gumb "REZERVIRAJTE ODMAH" na našoj web stranici ili kontaktiranjem našeg tima za rezervaciju (e-mail: reservations@importanneresort.com , telefonski broj: +385 20 440 100) ,

Op?i uvjeti:

 • Va?e?a kreditna kartica je potrebna kao jamstvo za rezervaciju.
 • Rezervacija ?e se odr?ati do 24 sata, na dan dolaska.
 • U slu?aju kasnog dolaska, molimo Vas da obavijestite naš ured za rezervacije ili naš recepciju telefonom: +385 20 440 100.
 • Vrijeme prijave je od 15:00 sati na dan dolaska.
 • Vrijeme odjave je prije 11:00 sati na dan odlaska.
 • Kona?ni obra?un ra?una je du?an pri odlasci.
 • Imajte na umu da djeca od 12 i više godina napla?uju stopu odrasle osobe. Uklju?ite ih u broj odraslih osoba.
 • Djeca do 2 godine (1,99 godina) borave besplatno.
 • Dje?ji kreveti? dostupan je besplatno u svim sobama. Molimo vas da zatra?ite jednu prilikom rezervacije.
 • Pomo?ni le?ajevi dostupni su u odabranim tipovima soba. Molimo vas da zatra?ite jednu prilikom rezervacije.
 • Ku?ni ljubimci nisu dopušteni.
 • Parkiralište je besplatno za sve goste hotela (ovisno o raspolo?ivosti).
 • Sve cijene uklju?uju doru?ak.
 • Sve cijene uklju?uju PDV (13%).
 • Boravišna pristojba nije uklju?ena u cijenu smještaja i bit ?e pla?ena prilikom odjave.

POLITIKA PRODAJE I OTKAZA NA NEMARPLATNI CIJENE:

 • Za ovu rezervaciju potrebno je pla?anje unaprijed 100,00%. Vaša kreditna kartica bit ?e napla?ena odmah nakon završetka rezervacije.
 • Rezervacija ?e se odr?ati do 24 sata, na dan dolaska.
 • Vrijeme prijave je od 15:00 sati na dan dolaska.
 • Vrijeme odjave je prije 11:00 sati na dan odlaska.
 • Nepovratne rezervacije se ne mogu mijenjati ili otkazati bez naknade.
 • U slu?aju otkaza 365-0 dana prije dolaska napla?ujemo 100,00% od iznosa rezervacije.
 • Ukoliko ?elite otkazati vašu rezervaciju molimo vas da kontaktirate naš tim za rezervacije (e-mail: reservations@importanneresort.com , broj telefona: +385 20 440 100)
 • U slu?aju neprikazivanja primjenjujemo naplatnu naknadu od 100,00% vrijednosti rezervacije.
 • U slu?aju prijevremenog odlaska napla?uje se trošak preostalih no?enja.
 • Ako ?elite produ?iti svoj boravak nakon prijave, primijenit ?e se najbolja dostupna stopa.

PRODAJA I OTKAZIVANJA ZA REGULARNE CIJENE:

 • Va?e?a kreditna kartica je potrebna kao jamstvo za rezervaciju.
 • Rezervacija ?e se odr?ati do 24 sata, na dan dolaska.
 • Vrijeme prijave je od 15:00 sati na dan dolaska.
 • Vrijeme odjave je prije 11:00 sati na dan odlaska.
 • Kona?ni obra?un ra?una je du?an pri odlasci.
 • Pla?anje prilikom izlaska mo?e se izvršiti kreditnom karticom, bankovnom karticom ili gotovinom (u kunama, te?aju va?e?em na dan pla?anja).
 • Ako ?elite izmijeniti ili poništiti potvr?enu rezervaciju, mo?ete to u?initi na mre?i, uz uvjet otkazivanja rezervacije.
 • Rezervacija se mo?e otkazati online najmanje 2 dana prije dolaska.
 • U slu?aju neprisutne emisije primjenjujemo 1 no?enje po osobi u odabranom smještaju.
 • U slu?aju otkaza od 2 do 0 dana prije dolaska, napla?ujemo 1 no?enje po osobi u odabranom smještaju.
 • U slu?aju prijevremenog odlaska napla?uje se cijeli trošak preostalih no?enja.
 • Ako ?elite produ?iti svoj boravak nakon prijave, primijenit ?e se najbolja dostupna stopa.

Molimo ne ustru?avajte se kontaktirati na naš ured za rezervacije na sljede?oj e-mail adresi: reservations@importanneresort.com za sve dodatne informacije.

Hotel zadr?ava pravo odbijanja, otkazivanja ili izmjene rezervacije ako se ?ini da gore navedeni sadr?e ili su rezultat pogreške ili pogreške.